TARIFS PHOTOS

AGRANDISSEMENT DE PHOTOS

POSTER 13X18                                                   2.00€ 
POSTER 15X21   3.00€ 
POSTER 18X24   4.00€
POSTER 20X30   5.00€
POSTER 30X45   15.00€
POSTER 50X75   25.00€
POSTER 60X80   35.00€

 

agrandssement

COPIES DE PHOTOS

10X15 Brillant avec ou sans bord                                     2.00€ 
13X18 Brillant avec ou sans bord   3.00€
15X21 Brillant avec ou sans bord   3.00€
18X24 Brillant avec ou sans bord   4.00€
20X30 Brillant avec ou sans bord   5.00€
Panoramique Brillant avec ou sans bord   2.50€

 
NUMERISATION DE PHOTOS SUR CD-ROM

 1 A 10 PHOTOS     10 A 20 PHOTOS    20 A 100 PHOTOS
1,50€    1,20€    1,00€

 

NUMERISATION DE NEGATIFS SUR CD-ROM

1 film de 24 poses                                        1 film de 36 poses
 8,00€   12,00€ 
Argentique05  Argentique07